Почистването на септични ями и шахти е дейност свързана с изпомпването на дъждовни води, изпомпване на отпадни води и отпадъчни материали от бита или производството.

За целта Ние разполагаме със специализирани машини и цистерни с вместимост от  10 куб.м, 14 куб.м, 24 куб.м и 30 куб.м капацитет.

Изпомпването и изхвърлянето на отпадните води и материали се извършва в пречиствателни станции с разрешението на местните власти в съответните населени места и разрешението на РИОКОЗ.

В по-голяма част от градовете има прекарана канализация и не се налага използването на септични ями, но голяма част от селата в общините Болярово, Елхово, Стралджа и Тунджа, все още няма изградена канализация и домакинствата са със септични шахти. Тъй като различните населени места са на различно растояние от град Ямбол, цената за извършвана услуга се определя индивидуално. За информация относно цени и услуги извън град Ямбол, може да се свържете с нас по имейл или на посочените телефони.