Услуги

Видове комунални услуги

Ние сме фирма за комунални услуги с дългогодишен опит. Разполагаме със специализирани камиони за извършване на следните услуги:

  • Почистване на септични ями и шахти 
  • Продухване на канали
  • Отпушване на канали
  • Отводняване на улици
  • Обслужване на пречиствателни станции
  • Превозване на вода и течни субстанции за изкуствено напояване или други производствени цели НЕ свързани с хранително-вкусовата промишленост
  • Измиване на плацове и паркинги на заведения, бензиностанции и др.

В обекти без канализация, често се случва да се запуши шахта или да се препълни септична яма. В такива случаи, ние реагираме максимално бързо за удобството на нашите клиенти. Почистването става като се изпомпват отпадните води, след което се изхвърлят на обособените за общината места.

Разполагаме с техника за продухване на канали, в случаите в които изпомпването на използваната вода е невъзможно.

При честите дъждове в районите с недобра канализация, се случва да се събират дъждовни води, което води до наводняване на улици. Разполагаме с машини с цистерни с вместимост от  7куб.м, 8куб.м, 15 куб.м и 24 куб.м капацитет, което позволява бързото разрешаване на появилия се проблем.

Освен комунални услуги и отпушване и продухване на канали, извършваме и други услуги като миене на плацове и паркинги. В случаите използваме чиста непитейна вода за измиване.

Също така нашите цистерни превозват и други течности, които не са свързани с хранително-вкусова промишленост. Често се превозва вода за изкуствено напояване.

Ако имате нужда от нашата помощ и услуги,  доверете ни се, ние с удоволствие ще се справим с вашият проблем!