Ние сме фирма за комунални услуги с дългогодишен опит. Разполагаме със специализирани камиони за извършване на следните услуги:

Почистване

Почистване на септични ями и шахти

Отводняване на улици и помещения

Обслужване на пречиствателни станции

Отпушване и продухване на канали

Измиване на плацове и паркинги на заведения, бензиностанции и др.

Продухване на канали и почистване на шахти

Транспортиране на животинска тор за зареждане на БИО реактори за производство на енергия

Изпомпване и транспортиране на Отпадни битови води, Производствени води и Мазниноуловители

Почистване на шахти

Превозване на вода и течни субстанции, НЕ свързани с хранително-вкусовата промишленост

Транспортиране на Инфилтрат от Депа за битови отпадъци

В обекти без канализация, често се случва да се запуши шахта или да се препълни септична яма. В такива случаи, ние реагираме максимално бързо за удобството на нашите клиенти. Почистването става като се изпомпват отпадните води, след което се изхвърлят на обособените за общината места.

Разполагаме с техника за продухване на канали, в случаите в които изпомпването на използваната вода е невъзможно.

При честите дъждове в районите с недобра канализация, се случва да се събират дъждовни води, което води до наводняване на улици. Разполагаме с машини с цистерни с вместимост от  10 куб.м, 14 куб.м, 24 куб.м и 30 куб.м капацитет, което позволява бързото разрешаване на появилия се проблем.

Освен комунални услуги и отпушване и продухване на канали, извършваме и други услуги като миене на плацове и паркинги. В случаите използваме чиста непитейна вода за измиване.

Също така нашите цистерни превозват и други течности, които не са свързани с хранително-вкусова промишленост. Често се превозва вода за изкуствено напояване.