Повече от 15 години се занимаваме с комунални услуги в областта на канализационни системи и съоражения, утаечни шахти и ями.

Занимаваме се със следните услуги:

Свържете се с нас: