Повече от 15 години се занимаваме с комунални услуги в областта на канализационни системи и съоражения, утаечни шахти и ями.

Занимаваме се със следните услуги:

 • Отпушване на канали
 • Продухване на канали
 • Почистване на шахти
 • Почистване на септични ями
 • Измиване на плацове и паркинги
 • Транспортиране на Инфилтрат от Депа за битови отпадъци
 • Изпомпване и транспортиране на Отпадни битови и Производствени води
 • Транспортиране на отпадъци
 • Транспортиране на утайки
 • Обслужване на пречиствателни станции
 • Отводняване на помещения и улици
 • Превозване на вода и течни субстанции
 • Транспортиране на животинска тор за зареждане на БИО реактори за производство на енергия
 • Изпомпване и транспортиране на Мазниноуловители

Свържете се с нас:

 • 0889 781 660 - Ташко Панчев
 • О888 412 891 - Георги Панчев
 • О885 169 295 - Златина Панчева
 • office@bratiapanchevi.com