Братя Панчеви ООД е фирма за комунални услуги в областта на поддържането, почистването и обслужването на канализационни системи и съоражения, утаечни шахти за отпадни и производствени води, и септични ями, започнала своята дейност през 2005г. Нашата база е позиционирана в област Ямбол, обслужваме обекти, както в региона, така и в съседни области.

Занимаваме се със следните услуги:

 • Отпушване на канали
 • Продухване на канали
 • Почистване на шахти
 • Почистване на септични ями
 • Измиване на плацове и паркинги
 • Транспортиране на Инфилтрат от Депа за битови отпадъци
 • Изпомпване и транспортиране на Отпадни битови и Производствени води
 • Транспортиране на отпадъци
 • Транспортиране на утайки
 • Обслужване на пречиствателни станции
 • Отводняване на помещения и улици
 • Превозване на вода и течни субстанции
 • Транспортиране на животинска тор за зареждане на БИО реактори за производство на енергия
 • Изпомпване и транспортиране на Мазниноуловители

Разполагаме със специализирана техника за всеки вид комунална услуга. Нашите машини са оборудвани с необходимата за извършването на качествена и добре свършена работа, комунална техника. 

Специализирана техника

Шофьорите ни са квалифицирани да управляват нашите машини, спазвайки всички препоръки за безопастност на работното място.

Транспортиране на отпадни води и утайки

Стремейки се да пазим околната среда и природата чиста, всички отпадни води се Заустват за пречистване в Пречиствателни станции. Събраните утайки се транспортират за третиране и депониране в пречиствателни станции в близост до обектите, в които работим. За целта имаме разрешението на местните власти, както и на РИОКОЗ.

Нашите Клиенти

Братя Панчеви ЕООД, работи за комфорта и спокойствието на своите клиенти. Намесата ни е винаги навременна и изключително професионална, ето защо през годините сме създали трайни и приятелски отношения с нашите клиенти. Работим, както с малки, така и с големи фирми.

*За корпоративни клиенти, изготвяме специални оферти за комунални услуги, отговарящи на нуждите на клиента.

Наши клиенти са: 

 • Лукойл
 • Палфингер България
 • Еко Билд Проджект
 • ЕкоПласт Файбър АД
 • АЛАГ
 • Община Ямбол
 • Община Тунджа
 • Инком ПВ
 • Геострой Инженеринг
 • Белла България
 • Братя Минкови
 • Винекс Славянци
 • Винпром Карнобат
 • Слънчо '99